如何让狗狗喜欢进笼子 如何让狗狗喜欢进笼子 ,双腿拉开绑在床头图片 双腿拉开绑在床头图片 ,深夜进入小丹房间 深夜进入小丹房间

发布日期:2021年05月15日
如何让狗狗喜欢进笼子 如何让狗狗喜欢进笼子 ,双腿拉开绑在床头图片 双腿拉开绑在床头图片 ,深夜进入小丹房间 深夜进入小丹房间
如何让狗狗喜欢进笼子 如何让狗狗喜欢进笼子 ,双腿拉开绑在床头图片 双腿拉开绑在床头图片 ,深夜进入小丹房间 深夜进入小丹房间 POLATOM

Narodowe Centrum Badań Jadrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska.
Prowadzone są też badania naukowe oraz prace rozwojowe. Mają one charakter aplikacyjny i dotyczą radiofarmacji, chemii i techniki jądrowej a także takich dyscyplin naukowych jak radiochemia, biochemia, immunologia. Efektem badań jest opracowywanie własnych technologii, wdrażanych przez NCBJ OR POLATOM.

Aktualności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 55 lat zmarł nasz Przyjaciel, wieloletni współpracownik, Robert...

33rd Annual Congress of EANM odbędzie się w dniach 22 do 30 października w formie wirtualnej. NCBJ Ośrodek Radiozotopów POLATOM będzie obecny ze stoiskiem na tym wydarzeniu również wirtualnie.

Jesteśmy znaczącym w świecie dostawcą wysokiej jakości radiofarmaceutyków i zestawów diagnostycznych do zastosowań w medycynie nuklearnej oraz ważnym producentem radioizotopów stosowanych w nauce i przemyśle. Radioizotopy wykorzystywane w produktach leczniczych POLATOMu w znacznej części...

Mamy przyjemność poinformować, że prof. Sonya Sergieva została nagrodzona podczas dorocznego kongresu SNMMI 2020 i otrzymała nagrodę International Best Abstract Award za “Clinical Applications of SPECT-CT Imaging with 99mTc/PSMA T4 in...

W dniu 5 października 2020 roku została przeprowadzona kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Krew można było oddawać w specjalnym, dostosowanym do tego celu autobusie Stacji Krwiodawstwa z Warszawy ul. Saska. 

Na tak piękny gest, jakim jest oddanie swojej krwi...

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty